Badania

Wskaźnik śmiertelności zakażeń COVID-19 z podziałem na wiek wśród osób nie poinformowanych w podeszłym wieku z krajowych badań seroprewalencji przed szczepieniem. Status: preprint.


Oryginalny tytuł: Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly informed from pre-vaccination national seroprevalence studies.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
W sekcji "Abstract" można przeczytać:
• "(...) The IFRs had a median of 0.035% (interquartile range (IQR) 0.013 - 0.056%) for the 0-59 years old population, and 0.095% (IQR 0.036 - 0.125%,) for the 0-69 years old. The median IFR was 0.0003% at 0-19 years, 0.003% at 20-29 years, 0.011% at 30-39 years, 0.035% at 40-49 years, 0.129% at 50-59 years, and 0.501% at 60-69 years. Including data from another 9 countries with imputed age distribution of COVID-19 deaths yielded median IFR of 0.025-0.032% for 0-59 years and 0.063-0.082% for 0-69 years. Meta-regression analyses also suggested global IFR of 0.03% and 0.07%, respectively in these age groups. (...)"
• "(...) Mediana IFR wynosiła 0,035% (zakres międzykwartylowy (IQR) 0,013 - 0,056%) dla populacji w wieku 0-59 lat i 0,095% (IQR 0,036 - 0,125%) dla osób w wieku 0-69 lat. Mediana IFR wynosiła 0,0003% w wieku 0-19 lat, 0,003% w wieku 20-29 lat, 0,011% w wieku 30-39 lat, 0,035% w wieku 40-49 lat, 0,129% w wieku 50-59 lat i 0,501% w wieku 60 lat. 69 lat. Uwzględnienie danych z innych 9 krajów, w których przypisuje się rozkład wieku zgonów z powodu COVID-19, dało medianę IFR na poziomie 0,025-0,032% dla 0-59 lat i 0,063-0,082% dla 0-69 lat. Analizy metaregresji sugerowały również, że globalny IFR wynosi odpowiednio 0,03% i 0,07% w tych grupach wiekowych. (...)"
Autorem jest znany profesor John P. A. Ioannidis - niekwestionowany autorytet ponad 300tys cytowań rocznie.
Komentarz: ten wskaźnik umieralności IFR dla C19 jest na poziomie grypy. Szkoda, że nie ma o tym mowy w TV, ale tam królują koronacelebryci.
Pisał o tym dr n. med. Piotr Witczak: Tutaj
2022-10-13.
Źródło: medrxiv.org, twitter.com/PiotrWitczak_.

Wejdź

Ponad 150 badań porównawczych i artykułów na temat nieskuteczności masek i szkód.


Oryginalny tytuł: More than 150 Comparative Studies and Articles on Mask Ineffectiveness and Harms.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Tytuł nie wymaga komentarza.
Pisano też o tym w poniszym artykule: Do masks work? See the review of over 150 studies below: i (Tłumaczenie) Czy maski działają? Zobacz przegląd ponad 150 badań poniżej:
Pisał o tym też prof. Peter McCullough: Tutaj.
I jak teraz wytłumaczyć ludziom, jak bezczelnie zostali okłamani?
2021-12-20.
Źródło: brownstone.org, centerforneurologyandspine.com.

Wejdź

Uzgadnianie szacunków globalnego rozprzestrzeniania się i śmiertelności (współczynnik IFR) infekcji COVID-19: przegląd systematycznych ocen.


Oryginalny tytuł: "Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic evaluations".
To opracowanie pokazuje, że współczynnik śmiertelności IFR dla COVID-19 jest jeszcze niższy (~0,15%) niż ten podawany w BLT.20.265892 z 2020-10-14.
W sekcji "Conclusions" można przeczytać:
• "(...)In people < All systematic evaluations of seroprevalence data converge that SARS-CoV-2 infection is widely spread globally. Acknowledging residual uncertainties, the available evidence suggests average global IFR of ~0.15% and ~1.5-2.0 billion infections by February 2021 with substantial differences in IFR and in infection spread across continents, countries and locations."
• "(...)Wszystkie systematyczne oceny danych seroprewalencji są zbieżne, że zakażenie SARS-CoV-2 jest szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Uznając szczątkowe niepewności, dostępne dowody sugerują, że średni globalny IFR wyniesie ~0,15% i ~1,5-2,0 miliarda infekcji do lutego 2021 r., ze znacznymi różnicami w IFR i rozprzestrzenianiu się infekcji na kontynentach, krajach i lokalizacjach."
Autorem jest znany profesor John P. A. Ioannidis - niekwestionowany autorytet ponad 300tys cytowań rocznie.
Komentarz: ten wskaźnik umieralności IFR dla C19 jest na poziomie ciężkiej grypy. Szkoda, że nie ma o tym mowy w TV, ale tam królują koronacelebryci.
2021-03-26.
Źródło: European Journal of Clinical Investigation.

Wejdź

Biuletyn z WHO (z 14 października 2020) BLT.20.265892.


W biuletynie podano jaki jest wskaźnik umieralności (IFR) na COVID-19.
W sekcji "Results" można przeczytać:
• "(...)In people < 70 years, infection fatality rates ranged from 0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%."
• "(...)U osób w wieku poniżej 70 lat śmiertelność z powodu infekcji wahała się od 0,00% do 0,31% z skorygowaną medianą na poziomie 0,05%."
Autorem jest znany profesor John P. A. Ioannidis - niekwestionowany autorytet ponad 300tys cytowań rocznie.
Komentarz: ten wskaźnik umieralności IFR dla C19 jest na poziomie ciężkiej grypy. Szkoda, że nie ma o tym mowy w TV, ale tam królują koronacelebryci, a nie rzetelna i uczciwa informacja.
2020-10-14.
Źródło: WHO.

Wejdź

Stability issues of RT‐PCR testing of SARS‐CoV‐2 for hospitalized patients clinically diagnosed with COVID‐19.


Problemy ze stabilnością testów RT‐PCR SARS‐CoV‐2 u hospitalizowanych pacjentów z klinicznie zdiagnozowanym COVID‐19.
W opracowaniu można przeczytać o problemach związanych z testami PCR.
2020-03-26.
Źródło: Medical Virology.

Wejdź

Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore.


Cechy epidemiologiczne i przebieg kliniczny pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 w Singapurze.
W opracowaniu można przeczytać, że codziennie testowano 18 pacjentów z rozpoznaniem klinicznym, którzy przeszli od „pozytywnego” do „negatywnego” i z powrotem do „pozytywnego” wyniku (powtarzało się to przynajmniej raz).
2020-03-03.
Źródło: The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Wejdź

Czy maski na twarz są skuteczne? Dowód. Badania i artykuły.


Przegląd aktualnych dowodów dotyczących skuteczności masek na twarz.
Badania nad skutecznością maseczek na twarz.
Jak dotąd w większości badań znaleziono niewiele lub nie znaleziono dowodów na skuteczność masek na twarz w populacji ogólnej, ani jako środków ochrony osobistej, ani jako kontroli źródła.

1. Metabadania z maja 2020 r. dotyczące pandemii grypy opublikowane przez amerykańską CDC wykazały, że maski na twarz nie mają żadnego efektu, ani jako osobisty sprzęt ochronny, ani jako kontrola źródła. ( Źródło )

2. W duńskim randomizowanym, kontrolowanym badaniu z udziałem 6000 uczestników, opublikowanym w Annals of Internal Medicine w listopadzie 2020 r., nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu wysokiej jakości medycznych masek na twarz przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 w warunkach środowiskowych. ( Źródło )

3. Duże randomizowane, kontrolowane badanie z udziałem blisko 8000 uczestników, opublikowane w październiku 2020 r. w PLOS One , wykazało, że maski na twarz „wydaje się nieskuteczne przeciwko potwierdzonym laboratoryjnie wirusowym infekcjom dróg oddechowych ani przeciwko klinicznym infekcjom dróg oddechowych”. ( Źródło )

4. Przegląd przeprowadzony w lutym 2021 r. przez European CDC nie znalazł żadnych znaczących dowodów potwierdzających skuteczność niemedycznych i medycznych masek na twarz w społeczności. Ponadto europejskie CDC odradzało używanie masek FFP2/N95 przez ogół społeczeństwa. ( Źródło )

5. Przegląd przeprowadzony w lipcu 2020 r. przez Oxford Center for Evidence-Based Medicine wykazał, że nie ma dowodów na skuteczność masek na twarz przeciwko infekcji lub przenoszeniu wirusów. ( Źródło )

6. Przegląd Cochrane z listopada 2020 r. wykazał, że maski na twarz nie zmniejszają liczby przypadków chorób grypopodobnych (ILI), ani w populacji ogólnej, ani wśród pracowników służby zdrowia. ( Źródło )

7. Przegląd z kwietnia 2020 r. przeprowadzony przez dwóch amerykańskich profesorów chorób układu oddechowego i chorób zakaźnych z University of Illinois stwierdził, że maski na twarz nie mają żadnego wpływu na codzienne życie, ani jako samoobrona, ani jako ochrona osób trzecich (tak zwana kontrola źródła). ( Źródło )

8. Artykuł w New England Journal of Medicine z maja 2020 r. doszedł do wniosku, że maski na twarz nie zapewniają żadnej ochrony w życiu codziennym. ( Źródło )

9. Badanie z 2015 r. w British Medical Journal BMJ Open wykazało, że maski z tkaniny zostały przeniknięte przez 97% cząstek i mogą zwiększać ryzyko infekcji poprzez zatrzymywanie wilgoci lub wielokrotne używanie. ( Źródło )

10. Przegląd z sierpnia 2020 r. przeprowadzony przez niemieckiego profesora wirusologii, epidemiologii i higieny wykazał, że nie ma dowodów na skuteczność masek na twarz i że niewłaściwe codzienne używanie masek przez społeczeństwo może w rzeczywistości prowadzić do wzrostu infekcji. ( Źródło )

Źródło:
CDC,
American College of Physicians,
PLOS,
European Centre for Disease Prevention and Control,
Centre for Evidence-Based Medicine - University of Oxford,
Cochrane,
Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP),
The New England Journal of Medicine (NEJM),
British Medical Journal (BMJ),
Georg Thieme Verlag KG,
https://swprs.org/face-masks-evidence/

Wejdź